Cigla može postati električna baterija

cigla superprovodnik

Cigla kao baterija

Laboratorija za sintetičku hemiju Univerziteta S. Louis, radi na revolucionarnom projektu pretvaranja crvenog pigmenta u ciglama u plastiku koja provodi struju, što omogućava da se cigle transformišu u uređaje za skladištenje električne energije.

 

Ovaj inovativni proces otvara mogućnost povezivanja superkondenzatora od cigala sa solarnim panelima za efikasno skladištenje energije.

Porozna struktura cigala pokazala se idealnom za skladištenje energije jer njihove pore pružaju veću površinu u poređenju sa čvrstim materijalima. Veća površina omogućava superkondenzatorskom materijalu da zadrži više električne energije.

Proces obuhvata punjenje pora u ciglama kiselinom koja rastvara oksid gvožđa, pretvarajući ga u reaktivni oblik koji omogućava hemijsku sintezu. Nakon toga, gas se propušta kroz šupljine kako bi se napunili materijalom na bazi sumpora koji reaguje sa gvožđem. Ova hemijska reakcija rezultira oblaganjem pora električno provodljivom plastikom, PEDOT.

 

Ovaj revolucionarni proces omogućava da se nekoliko komada cigle obloženih PEDOT-om koristi za napajanje LED diode, dok bi oko 60 cigala normalne veličine moglo da napaja rasvetu u slučaju nužde 50 minuta, sa samo 13 minuta potrebnih za punjenje. Još jedan značajan rezultat istraživanja je mogućnost punjenja zida od superkondenzatorske cigle čak 10.000 puta, što je u rangu sa tradicionalnijim PEDOT superkondenzatorima.

Projekat predstavlja primer efikasnog korišćenja otpadnih materijala za proizvodnju inovativnih proizvoda. Pretvaranje oksida gvožđa, koji je čest otpadni proizvod, u korisnu supstancu za hemijske reakcije, predstavlja isplativo rešenje koje pokazuje kako inertni materijali mogu biti transformisani u korisne materijale u hemijskoj proizvodnji. Ovo istraživanje takođe ukazuje na mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe otpada u proizvodnji vrhunskih materijala koji proširuju funkcionalnost građevinskih materijala.

 

Više ovoj temi, možete saznati: https://theconversation.com/clever-chemistry-turns-ordinary-bricks-into-electricity-storage-devices-144051

podeli
Scroll to Top