Kamena vuna

Snaga kamena u službi termoizolacije

Kamena vuna je materijal za izolaciju koji se koristi u građevinarstvu zbog svojih termoizolacionih svojstava. Prvi put je proizvedena u 19. veku u Italiji kao alternativa prirodnom izolacionom materijalu, vuni. Kasnije je postala popularna širom sveta zbog svoje efikasnosti i lakoće obrade.

Kamena vuna se proizvodi od kamene stene (obično bazalta ili dolomita) koja se topli na visokim temperaturama. Konačni proizvod su vlakna koja su laka, fleksibilna i imaju dobra termoizolaciona svojstva.

Danas se kamena vuna koristi kao jedan od najpopularnijih materijala za termoizolaciju u građevinarstvu. Razvijene su nove tehnologije proizvodnje koje omogućavaju proizvodnju kamene vune visokog kvaliteta sa različitim svojstvima. Takođe, kamena vuna se koristi i kao zvučna izolacija zbog svoje sposobnosti da apsorbuje zvuk.

Koristi se za izolaciju zidova, podova, krovova i plafona u različitim vrstama građevinskih objekata, od stambenih do komercijalnih.

Materijal sa snažnim izolacionim svojstvima

Kamena vuna je mineralni proizvod koji se koristi kao izolacioni materijal u građevinarstvu. Ovaj materijal spada u grupu veštačkih mineralnih vlakana, a proizvodi se od bazalta, vulkanskog stakla ili dijabaza, koji se tope na visokim temperaturama (oko 1500°C).

Proces proizvodnje kamene vune uključuje nekoliko koraka. Prvo se sirovina  drobi i melje u fini prah. Zatim se ovaj prah stavlja u peći gde se zagreva na visokim temperaturama sve dok ne postane tečan.

Kada postane tečan, materijal se izliva kroz sitne otvore u posebnim centrifugama ili rotacionim točkovima.  Vlakna se nakon toga hlade, a zatim se prskaju sa vezivom kako bi se formirao materijal koji se koristi za proizvodnju ploča, rolni ili drugih oblika.

Konačni proizvod, kamena vuna, ima niz prednosti. Ona je lagana, ima visoku otpornost na toplotu, izuzetnu zvučnu izolaciju i dobru otpornost na vatru. Takođe je i relativno jednostavna za ugradnju i može se koristiti za izolaciju zidova, podova, krovova i plafona u različitim vrstama građevinskih objekata.

Sistem termoizolacije spoljnog omotača objekata kamenom vunom, podrazumeva pravilno postavljanje, fiksiranje i završnu obradu. Ukoliko se ispoštuju svi zahtevi pravilne ugradnje, dobija se dugotrajni sistem sa odličnim termičkim karakteristikama

Kamena vuna - Primena

Kamena vuna je popularan materijal za izolaciju u građevinarstvu zbog svojih termoizolacionih i zvučno-izolacionih svojstava. Njena primena je široka i obuhvata različite delove građevinskih objekata, kao i različite tipove objekata. Tehničke karakteristike kamene vune doprinose njenom efikasnom performansu kao izolacionog materijala.

Primena kamene vune:

  1. Zidna izolacija: Kamena vuna se često koristi za izolaciju spoljnih zidova kako bi se smanjila toplotna provodljivost materijala. Ovo pomaže u održavanju stabilne temperature unutar prostorija, smanjenju potrošnje energije za grejanje i hlađenje, kao i smanjenju buke iz okoline.

  2. Krovna izolacija:  vuna se takođe koristi kao izolacija za krovove kako bi se smanjila toplotna provodljivost krovnih materijala. Ovo pomaže u održavanju temperature unutar objekta, smanjenju kondenzacije i sprečavanju prodora vlage.

  3. Podna izolacija: Kamena vuna se može koristiti i za izolaciju podova kako bi se smanjila toplotna provodljivost i buka koja dolazi sa donje strane poda. Ovo je posebno važno u višespratnim zgradama kako bi se smanjila buka između spratova.

  4. Zvučna izolacija: efikasan materijal za zvučnu izolaciju. Koristi se za smanjenje prenosa zvuka između prostorija ili između spratova u višespratnim zgradama.

Tehničke karakteristike kamene vune:

  1. Termoizolaciona svojstva: Kamena vuna ima visok stepen termoizolacije, što znači da efikasno zadržava toplotu unutar prostorija.

  2. Otpornost na vatru: Kamena vuna je otporna na vatru, što je čini bezbednom opcijom za upotrebu u građevinarstvu.

  3. Fleksibilnost: Kamena vuna je fleksibilan materijal koji se lako može oblikovati i postaviti na različite površine.

  4. Otpornost na kompresiju: Kamena vuna je otporna na kompresiju, što znači da zadržava svoj oblik i svojstva tokom vremena.

Evo tabele sa konkretnim podacima za kamenu vunu:

Napomena: Ovi podaci su okvirni i mogu varirati u zavisnosti od proizvođača i specifične vrste kamene vune. 

 

Kamena vuna – Vatrootpornost 

Klasa otpornosti na požar kod kamene vune može varirati u zavisnosti od specifične vrste kamene vune i zemalja/regiona u kojima se koristi. Međutim, uopšteno, kamena vuna se smatra materijalom sa visokom otpornošću na požar.

U Evropi, standard EN 13501-1 definiše klasifikaciju materijala u odnosu na njihovu reakciju na požar. Kamena vuna obično spada u klase A1 ili A2 prema ovom standardu, što označava da je materijal nezapaljiv ili da ima veoma nisku gorivost.

 

Zvučna Izolacija

Zvučna otpornost kamene vune na buku, izražena u decibelima (dB), zavisi od nekoliko faktora, uključujući frekvenciju zvuka, gustinu materijala i debljinu sloja kamene vune. Za kamenu vunu debljine 5 cm, zvučna otpornost može se proceniti na oko 25 do 30 dB u opsegu srednjih frekvencija (500 Hz – 2000 Hz). Međutim, ova vrednost može varirati u zavisnosti od specifične vrste kamene vune, gustine i konstrukcije zida ili plafona na koji se kamena vuna postavlja. Za precizniju procenu, preporučuje se konsultovanje proizvođača kamene vune ili eksperta za građevinsku fiziku.

 

Prema važećim propisima o energetskoj efikasnosti u Srbiji, debljina izolacije zavisi od zone gradnje i namene objekta. Prema standardu SRPS EN ISO 6946:2013, za zidove od giter bloka debljine 25 cm, preporučena debljina izolacije može varirati u zavisnosti od zone gradnje i namene objekta.

Na primer, za stambene zgrade  preporučena debljina izolacije može biti oko 10 cm. Ipak, debljina izolacije je rezultat termičkog proračuna koji je obavezan deo projektne dokumentacije

Dostupnost materijala

Kamena vuna je široko dostupan materijal za izolaciju na tržištu Srbije. Postoje razni domaći i strani proizvođači koji nude kamenu vunu u različitim debljinama i gustinama, prilagođenim različitim potrebama građevinskih projekata.

 

 

Kako biste pronašli najbolju ponudu kamene vune i proverili dostupnost proizvoda koji odgovara vašim potrebama, preporučujemo da kontaktirate različite dobavljače ili posetite specijalizovane prodavnice građevinskog materijala. Takođe, možete se informisati o mogućnostima i ponudama putem njihovih zvaničnih veb stranica ili kontaktiranjem direktno njihovih predstavnika.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

Scroll to Top