betonski blokovi

Betonski blokovi su građevinski elementi napravljeni od betona, često korišćeni u građevinarstvu za izgradnju zidova, ograda, temelja, i drugih konstrukcija. Oni su obično pravougaonog oblika, sa rupama unutar sebe radi lakšeg rukovanja i smanjenja težine. Ovi blokovi mogu biti hrapavi ili glatki, i mogu biti različitih veličina i oblika, u zavisnosti od potreba projekta.

Namena betonskih blokova je višestruka. Oni se koriste za izgradnju zidova, kako unutrašnjih tako i spoljašnjih, jer pružaju stabilnu i izdržljivu strukturu. Takođe se koriste za izgradnju ograda, stepenica, i drugih građevinskih elemenata.

Karakteristike betonskih blokova uključuju visoku čvrstoću i izdržljivost, otpornost na vatru kao i relativno nisku cenu u poređenju sa drugim građevinskim materijalima.

Proizvodnja i tipovi betonskog bloka

Betonski blokovi se (u Srbiji) u glavnom proizvode u manjim pogonima (često i na samim stovarištima) i trenutno ne postoji skoncentrisana masovna proizvodnja ovog proizvoda.

Osnovna sirovina u proizvodnji je agregat mineralnog ili veštačkog porekla i vezivo-najčešće cement. Beton je najčešći obik sirovine, mada se proizvode blokovi sa različitim primesama. Betonska masa se izliva u pripremljene kalupe a nakon očvršćavanja , blokovi se vade iz kalupa i usmeravaju na sušenje. 

S obzirom da je u pitanju betonska masa, neophodno je odležavanje (idealno 28 dana) radi dostizanja nominalne pritisne čvrstoće.

Kalupi obezbeđuju stabilnu i standardnu geometriju blokova, dok receptura mase za izlivanje određuje površinsku strukturu i tehničke karakteristike. Blokovi su pravougaonog oblika (paralelopepidnog) sa ili bez žljeba i utora, koji olakšavaju proces zidanja.

Betonski blokovi se proizvode sa vertikalnim šupljinama, čija je uloga olakšavanje bloka a samimi tim i konstrukcije, lakše manipulacije ali i ostavljaju mogućnost nalivanja betona – po potrebi i postavljanje armature , npr. za izradu vertikalnih serklaža ili izradu betonskog platna.

 

Betonski blokovi – vrste

Šuplji blokovi od betona – proizvode se od betona bez posebnih dodatak. Ranije su imali definisanu marku (prema JUS-u) od M-5, M-7,5 i M-10. 

Normalani blokovi (NBB) se proizvode u dimenzijama 20x20x40 ili 20x25x40. Koriste se za opterećene ili neopterćene konstrukcije a zidanje se vrši prevezom na 1/2 bloka

Pregradni blokovi – (PBB) proizvode se u dimenziji 12x20x40

 

Šuplji blokovi od lakog betona – proizvode se od betona sa različitim agregatima:

 

Šljako-blokovi – od granulisane zgure

Keramzit blokovi – od ekspandirane gline

 

Takođe se proizvode u verziji Normalnog bloka (NLB) sa dimenzijama 20x20x40 i Pregradnog (PLB) sa dimenzijama 12x20x40

 

 

Durisol blokovi

– Specifična vrsta bloka, koja se svrstava u betonski blok. proizvodi se od drvenih vlakana i komadića, potopljenih u posebne hemikalije, koje se nakon ceđenja potapaju u cementnu kašu, naliva u kalupe i presuje.

Ovi blokovi su otporni na atmosferske uticaje a mogu se seći i testerom. 

 

Betonski blokovi se proizvode jednostavnim nalivanjem betonske smese u pripremljene kalupe.

Vertikalni otvori obezbeđuju lakšu manipulaciju i smanjuju opterećenje konstrukcije.

Uglavnom se proizvode u standardnim dimenzijama, mada postoje i varijante nepravilnih oblika i dimenzja

Primena:

Betonski blokovi se, u zavisnosti od vrste, koriste na nekoliko pozicija:

 

  • Zidanje manjih, pomoćnih objekata, gde nije neophodna termoizolacija (garaže, ostave, manji magacini i sl.). Uglavnom su u pitanju prizemni objekti.
  • Podrumski zidovi – najčešća upotreba, zbog dobre nosivosti blokova, mogućnosti postavljanja armature u otvore i nalivanja betona. 
  • Pregradni zidovi u podrumima
  • Zidanje ograda

Zidanje betonskim blokovima je brzo i ekonomično a važe sva pravila zidanja kao i kod drugih zidanih konstrukcija.

Potrebno je obratiti pažnju na izbor bloka u odnosu na opterećenje kojem će biti izložena konstrukcija, primenu horizontalnih i vertikalnih srklaža ali i završnu obradu.

Betonski blokovi imaju loše termičke karakteristike, upijaju vlagu ali su dobri zvučni izolatari i imaju visoku otpornost na vatru.

Dostupnost materijala

Betonski blokovi su široko rasprostranjeni jer se njihova proizvodnja obavlja lokalno, na gotovo svim lokacijama u zemlji.

Cena betonskog bloka je manje-više, vezana za cenu agregata i cementa, dok energija (struja, gas i sl.) nemaju većeg uticaja na formiranje cene. 

Najbolje ga je nabavljati lokalno – u najbližem stovarištu (ako je cena konkuretna). Nije isplativo prevoziti betonske blokove na udaljene lokacije.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

Scroll to Top