Hidroizolacija ravnog krova

Materijali i primena

Hidroizolacija ravnog krova,  predstavlja svojevrsni izazov. Izvođenje radova i primena materijala za hidroizolaciju ravnog krova igraju ključnu ulogu u očuvanju integriteta krovnog sistema i zaštiti zgrade od vlage i vode. Ovi radovi su posebno važni jer ravni krovovi imaju tendenciju da zadržavaju vodu, što može dovesti do ozbiljnih problema poput propadanja izolacije, pojave buđi i gljivica, pa čak i curenja krova.

Važnost hidroizolacije ravnog krova:

 • Zaštita od vlage: Hidroizolacija sprečava prodor vode u konstrukciju krova, čime se održava suvoća unutrašnjeg prostora.
 • Produženje životnog veka krova: Kvalitetna hidroizolacija smanjuje rizik od oštećenja krova i produžava njegov životni vek.
 • Energetska efikasnost: Dobro izvedena hidroizolacija pomaže u očuvanju energetske efikasnosti zgrade, sprečavajući gubitak toplote kroz krov.

Integritet krovne površine i otpornost na prodiranje vode i vlage, mogu biti ugrožene na više načina. Pre svega, lošim izborom hidroizolacionih materijala, lošom ili nedovoljno stručnom ugradnjom. Ali pre svega, uticajem prirodnih uslova: visokim temperaturama leti, niskim temperaturama zimi, uticajem padavina, vetra ili  uticajem korisnika, probijanjem izolacije ili nepredviđenim načinom korišćenja.

Načelno, ravni krovovi mogu biti prohodni ili neprohodni. Shodno tome, potrebno je odabrati materijale ali i način zaštite sloja hidroizolacije.

Stručno izvođenje, svakako, igra ključnu ulogu. Potrebno je pažljivo izvođenje, naročito kod prodora krova, ivica (spojeva) i pridržavanje ravila i uputstva proizvođača.

 

Hidroizolacija ravnog krova kod starih objekata:

 

 1. Zamena dotrajalih materijala: Stariji objekti mogu imati dotrajale ili neadekvatne slojeve hidroizolacije koji ne pružaju adekvatnu zaštitu. Zamena ovih materijala je ključna kako bi se obezbedila dugotrajna zaštita krova.
 2. Obnova nakon oštećenja: Stariji objekti mogu imati oštećenja hidroizolacije usled starosti, lošeg održavanja ili ekstremnih vremenskih uslova. Obnova ovih slojeva je neophodna kako bi se sprečila dalja oštećenja i produžio životni vek krova.
 3. Modernizacija i poboljšanje performansi: Prilikom obnove starih objekata, mogu se primeniti moderni materijali i tehnologije hidroizolacije kako bi se poboljšale energetske performanse krova i povećala zaštita od vlage.

U oba slučaja, važno je angažovati stručnjake sa iskustvom u hidroizolaciji ravnih krovova kako bi se obezbedilo pravilno izvođenje radova i dugotrajan rezultat. Investiranje u kvalitetnu hidroizolaciju je investicija u dugoročnu zaštitu i očuvanje vrednosti objekta.

 
 
 

 

bitumenska hidroizolacija

Profesionalno izvođenje radova: Angažovanje stručnjaka sa iskustvom u hidroizolaciji ravnih krovova ključno je za postizanje visokog kvaliteta radova. Oni će primeniti pravilne tehnike, koristiti kvalitetne materijale i osigurati da se radovi izvode prema specifikacijama i standardima.

 

Ulaganje u kvalitet izvedenih radova na hidroizolaciji ravnog krova donosi dugoročne koristi u smislu zaštite objekta, očuvanja vrednosti imovine i unapređenja energetske efikasnosti. Stoga, važno je dati prioritet kvalitetu izvedenih radova kako bi se obezbedila dugotrajna zaštita i funkcionalnost krova.

Preporučeni materijali za hidroizolaciju:

 

Materijali za hidroizolaciju krova, treba da poseduju dobru otpornost na stajaću vodu, elastičnost i visoku otpornost na vremenske uticaje, pre svega UV zračenje. Jedan od bitnih elemenata konstrukcije hidroizolacionih slojeva je zaštitni završni sloj sistema.

 

Bitumenske trake:

Trake od bitumena su popularan izbor za hidroizolaciju ravnih krovova zbog brzine ugradnje, relativno jednostavne ugradnje i dobrih hidroizolacionih karakteristika.

Pozitivne karakteristike bitumenskih traka:

 1. Vodootpornost: Bitumenske trake su visoko vodootporne i efikasno sprečavaju prodor vode u konstrukciju krova.
 2. Fleksibilnost: Ove trake su fleksibilne i mogu se lako prilagoditi različitim oblicima i površinama krova, do određene granice..
 3. Trajnost: Kvalitetne bitumenske trake imaju dug vek trajanja i mogu izdržati ekstremne vremenske uslove.
 4. Jednostavna primena: Postavljanje bitumenskih traka je relativno jednostavno i može se izvesti bez potrebe za specijalnim alatima.
 5. Ekonomičnost: U poređenju sa nekim drugim materijalima za hidroizolaciju, bitumenske trake su često ekonomičnije.

Negativne karakteristike bitumenskih traka:

 1. Osetljivost na UV zračenje: Bitumenske trake mogu biti osetljive na UV zračenje, što može dovesti do njihovog propadanja tokom vremena.
 2. Potreba za održavanjem: Da bi se produžio njihov vek trajanja, bitumenske trake zahtevaju redovno održavanje i eventualnu zamenu oštećenih delova.
 3. Mogućnost pucanja: Ukoliko nisu pravilno postavljene ili ako dođe do nekih promena na krovu koje uzrokuju pomeranje, bitumenske trake mogu pucati i propustiti vodu.

 

PVC i EPDM membrane:

 

Membrane od PVC-a i EPDM-a su takođe efikasne za hidroizolaciju ravnih krovova i pružaju dugotrajnu zaštitu od vlage.

 

 • Pozitivne karakteristike:

  • Visoka trajnost: PVC membrane su izuzetno trajne i mogu trajati i do 30 godina ili više.
  • Fleksibilnost: PVC membrane su veoma fleksibilne, što olakšava instalaciju na različitim površinama i oblicima krova.
  • Otpornost na UV zračenje: PVC membrane su otporne na UV zračenje, što doprinosi dugotrajnosti i očuvanju boje.
  • Niska održavanja: Nakon instalacije, PVC membrane zahtevaju minimalno održavanje.
  • Visoka hidroizolaciona svojstva: PVC membrane pružaju odličnu zaštitu od vode i vlage.
 • Negativne karakteristike:

  • Toksičnost: Proizvodnja PVC-a može biti štetna po životnu sredinu, a sama membrana može sadržati štetne hemikalije.
  • Osetljivost na visoke temperature: PVC membrane mogu postati mekane pri visokim temperaturama, što može uzrokovati deformaciju.

EPDM hidroizolacija:

 • Pozitivne karakteristike:

  • Dugotrajnost: EPDM membrane su vrlo dugotrajne i mogu trajati i do 50 godina uz pravilno održavanje.
  • Otpornost na UV zračenje: EPDM membrane su otporne na UV zračenje, što doprinosi dugotrajnosti.
  • Fleksibilnost: EPDM membrane su fleksibilne i prilagodljive, što olakšava instalaciju.
  • Ekološki prihvatljivost: EPDM membrane su ekološki prihvatljive jer ne sadrže teške metale ili toksine.
 • Negativne karakteristike:

  • Osetljivost na hemikalije: EPDM membrane mogu biti osetljive na određene hemikalije, što može uticati na njihovu trajnost.
  • Osetljivost na oštećenja: Iako su vrlo izdržljive, EPDM membrane mogu biti oštećene oštrim predmetima ili mehaničkim stresom.       

Tečne hidroizolacije

 

Tečne hidroizolacije su sve popularniji izbor zbog svoje jednostavne primene i sposobnosti da se prilagode različitim oblicima i površinama.

 

Karakteristike tečnih hidroizolacija:

 • Primena: Tečne hidroizolacije se nanose kao tečnost direktno na površinu krova, čime se formira nepropusni sloj koji sprečava prodor vode.
 • Fleksibilnost: Tečne hidroizolacije mogu se koristiti na različitim tipovima površina, uključujući beton, metal i drvo, i prilagoditi se obliku i detaljima krova.
 • Otpornost: Kvalitetne tečne hidroizolacije su otporne na UV zračenje, vremenske uslove i mehanička oštećenja, čime pružaju dugotrajnu zaštitu krova.
 • Jednostavna popravka: U slučaju oštećenja, tečne hidroizolacije se lako popravljaju bez potrebe za kompletnom zamjenom sloja.
 • Ekološki prihvatljive: Neke tečne hidroizolacije su napravljene od ekološki prihvatljivih materijala i imaju nizak uticaj na životnu sredinu.

Pozitivne karakteristike:

 • Jednostavna primena: Tečne hidroizolacije se lako nanose četkom, valjkom ili prskanjem, što olakšava rad.
 • Dugotrajna zaštita: Kvalitetne tečne hidroizolacije pružaju dugotrajnu i pouzdanu zaštitu od vode i vlage.
 • Fleksibilnost: Mogu se koristiti na različitim tipovima površina i prilagoditi obliku i detaljima krova.
 • Brza sušenja: Većina tečnih hidroizolacija se brzo suši, što ubrzava proces gradnje.

Negativne karakteristike:

 • Cena: Kvalitetne tečne hidroizolacije mogu biti skuplje u poređenju sa nekim drugim vrstama hidroizolacija.
 • Potrebna obuka: Pravilna primena tečnih hidroizolacija zahteva obuku i iskustvo, posebno za složene detalje krova.
 • Potrebno održavanje: Redovno održavanje može biti potrebno kako bi se osigurala dugotrajna efikasnost tečne hidroizolacije.
 
 
 

Postupak ugradnje hidroizolacije ravnog krova

Svaka vrsta hidroizolacije zahteva donekle specifičan postupak ugradnje ali se redosled operacija svodi na sledeće:

 

 1. Priprema površine: Očistite i pripremite površinu krova za ugradnju hidroizolacije. To podrazumeva uklanjanje svih mehanički nestabilnih delova podloge, popunjavanje oštećenih delova i ravnjanje podloge.
 2. Nanos podloge (prajmera): Postavite sloj podloge kako biste omogućili kvalitetno prijanjanje kasnijeg sloja i pripremu podloge. Podloga mora da odgovara odabranoj hidroizolaciji i preporučljivo je uzeti proizvod istog proizvođača.
 3. Postavljanje hidroizolacionog materijala: Postavite izabrani hidroizolacioni materijal prema specifičnim uputstvima proizvođača. Kod tečnih materijala, pridržavati se preporuka proizvođača u pogledu broja slojeva i armiranja.
 4. Spajanje i zaptivanje spojeva: Obratite posebnu pažnju na spojeve i detalje, koristeći odgovarajuće materijale za zaptivanje. Naročito je potrebno obratiti pažnju na uglove (izvođenje holkera), preklope prilikom varenja (u slučaju bitumenskih traka) i rešavanje detalja, naročito kod proboja (slivnika, ventilacionih kapa i sl.)
 5. Zaštita hidroizolacije: Nakon ugradnje, zaštitite hidroizolaciju od mehaničkih oštećenja i UV zračenja.

U zavisnosti od namene krovne površine odnosno, prohodnosti krova, predideti kvalitetnu zaštitu hidroizolacije. Prohodni krovovi mogu biti obloženi gazećim slojem (pločicama ili drugim oblogama).

 

 

Napomene:

Prilikom izvođenja radova hidroizolacije ravnog krova, mogu se javiti različite greške koje mogu dovesti do problema sa krovom. Evo nekoliko uobičajenih grešaka i saveta kako ih izbeći:

 

1. Nedovoljna priprema površine: Nedovoljna priprema površine može rezultirati lošim prianjanjem hidroizolacije i smanjenjem njenog veka trajanja. Pre primene hidroizolacije, površina treba biti čista, suva i glatka.

2. Nepravilna primena hidroizolacije: Hidroizolacija treba da se primenjuje u skladu sa uputstvima proizvođača. Nepravilna primena može rezultirati stvaranjem pukotina, neujednačenim slojevima ili nedostacima u zaštiti od vlage.

3. Neadekvatna zaštita od mehaničkih oštećenja: Ravan krov može biti podložan mehaničkim oštećenjima kao što su udarci ili probijanja. Neadekvatna zaštita ili nepažnja prilikom održavanja može dovesti do oštećenja hidroizolacije i curenja krova.

4. Nepravilno postavljanje detalja i spojeva: Detalji kao što su prozori, dimnjaci ili ventilacioni otvori zahtevaju posebnu pažnju prilikom hidroizolacije. Nepravilno postavljanje ili nedovoljna zaštita ovih delova može rezultirati curenjem vode.

5. Upotreba neodgovarajućih materijala: Odabir neodgovarajućih materijala za hidroizolaciju može dovesti do problema. Važno je koristiti kvalitetne materijale koji su pogodni za specifične uslove krova i okoline.

Uslovi za ugradnju hidroizolacije:

 

 • Temperature: Idealna temperatura za primenu većine hidroizolacionih materijala je između 5°C i 35°C.
 • Vlažnost: Površina na koju se nanosi hidroizolacija treba da bude suva. Visoka vlažnost može ometati adheziju i izazvati probleme sa sušenjem.
 • Bez padavina: Radove hidroizolacije treba izvoditi u periodu bez padavina kako bi se osiguralo da se materijal pravilno stegne i osuši.

Šta izbegavati:

 • Primenu hidroizolacije na vlažnim ili prljavim površinama.
 • Prekomernu ili nedovoljnu primenu materijala.
 • Prebrzo ili prekasno izlaganje hidroizolacije vodi ili drugim uticajima nakon primene.

Pravilno izvođenje radova hidroizolacije ravnog krova zahteva pažnju, stručnost i poštovanje uputstava proizvođača kako bi se osigurala dugotrajna i pouzdana zaštita krova od vlage i vode.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

Scroll to Top