stiropor/eps

Stiropor (EPS - ekspandirani polistiren)

Istorija stiropora datira iz 1930-ih godina kada su nemački hemičari Eduard Simon i Hans von Pechmann prvi put sintetisali polistiren. Međutim, stiropor u obliku u kojem ga danas poznajemo, sa svojim karakterističnim mikroporoznim strukturama, razvio je nemački hemičar Fritz Stastny 1949. godine. Njegova inovacija omogućila je široku primenu stiropora kao termoizolacionog materijala i osnova je za njegovu upotrebu u današnjim različitim industrijskim i građevinskim aplikacijama.

 

Stiropor je lagani, termoplastični materijal koji se koristi kao termoizolacioni materijal u građevinarstvu, ambalaži, modeliranju i drugim industrijskim i umetničkim aplikacijama. Njegova popularnost proizlazi iz kombinacije svojstava kao što su niska cena, niska težina, dobra termoizolacija i jednostavna obrada.

Stiropor - proizvodnja i vrste

Proizvodnja stiropora, odnosno ekspandiranog polistirena (EPS), uključuje nekoliko ključnih koraka. Sve počinje od Polistirina (polimera koji se dobija od naftnih sirovina – etilen i benzen).

 

Priprema polistirenskih granula: Prvo se melje sirovi polistiren u obliku granula kako bi se postigla određena veličina zrna. Ove granule su osnovni materijal za proizvodnju stiropora.

Ekspanzija: Granule polistirena se ubacuju u specijalnu mašinu za ekspanziju, poznatu kao ekspander. U ekspanderu, granule se izlažu visokoj temperaturi pare, obično između 80°C i 100°C, uz dodatak pentana ili drugog ekspanzionog agensa. Pod uticajem toplote i pritiska pare, granule se ekspandiraju i međusobno povezuju, stvarajući lagani materijal sa zatvorenim ćelijama.

Oblikovanje blokova: Nakon ekspanzije, ekspandirane granule se sabijaju i oblikuju u blokove određenih dimenzija. Ovo se obično postiže korišćenjem kalupa koji određuju konačan oblik i veličinu blokova.

Rezanje i oblikovanje: Blokovi stiropora se zatim režu na manje delove željenih dimenzija, kao što su ploče ili oblici prilagođeni specifičnoj upotrebi. Rezanje se obično vrši žičanom testerom ili drugim sličnim alatima koji omogućavaju precizno oblikovanje.

Hlađenje i stvrdnjavanje: Nakon rezanja, stiropor se hlađenjem postepeno stvrdnjava. Ovaj proces omogućava da se stiropor zadrži u obliku koji je dobio tokom oblikovanja.

Pakovanje i distribucija: Konačni proizvodi, poput ploča ili oblika stiropora, se pakiraju i spremaju za distribuciju. Stiropor se koristi u različitim industrijama, uključujući građevinarstvo, ambalažu, modeliranje i druge aplikacije.

 

Vrste Stiropora – prema nameni

 

Stiropor se koristi u širokom obimu u mnogim industrijama i u različite svrhe. Pored građevinarstva, koristi se za pakovanje, modeliranje, umetničke aplikacije …itd.

U građevinarstvu, namena Stiropora je uglavnom termoizolacija, mada se zbog laganog oblikovanja, male težine i relativno dobre čvrstine, koristi i na drugim pozicijama na objektu.

 

stiropor

Upotreba stiropora je raznolika. Od ambalažnih proizvoda (za pakovanje proizvoda, hrane ili kao zaštita od oštećenja), do upotrebe u građevinarstvu.

Najčešča upotreba u građevinarstvu je Termoizolacija objekata, ali seproizvode i ispunski blokovi za LMT tavanice, ploče za ugradnju podnog grejanja ili upotreba granulata prilikom proizvodnje drugih proizvoda

Stiropor – Tehničke karakteristike

Stiropor je jedan od najčešće korišćenih materijala u građevinskoj industriji kao termoizolacioni materijal

zbog svojih izuzetnih termoizolacionih svojstava. Tehničke karakteristike stiropora kao termoizolacionog materijala obuhvataju zapreminsku masu, termalnu provodljivost (lambda vrednost), dimenzije gotovih proizvoda i vatrootpornost.

  1. Zapreminska masa: Zapreminska masa stiropora je obično između 15 kg/m³ i 35 kg/m³, što ga čini veoma laganim materijalom. Ova karakteristika omogućava lako rukovanje i ugradnju  stiropora, čineći ga idealnim za termoizolaciju velikih površina.

  2. Termalna provodljivost (λ lambda): λ vrednost stiropora je oko 0,035 W/(m·K), što ga čini izuzetno efikasnim termoizolacionim materijalom. Niska termalna provodljivost znači da stiropor efikasno smanjuje prenos toplote kroz materijal, čime se smanjuju gubici toplote i poboljšava energetska efikasnost zgrade.

  3. Dimenzije gotovih proizvoda: Stiropor se proizvodi u obliku ploča, blokova ili oblika prilagođenih specifičnoj upotrebi. Standardne dimenzije stiropornih ploča su obično 1000 mm x 500 mm, dok debljina može varirati u zavisnosti od potreba projekta.

  4. Vatrootpornost: Stiropor nije sam po sebi vatrootporan materijal i može se zapaliti pri visokim temperaturama. Prema važećoj kategorizaciji, spada u proizvode sa Klasom gorivosti E. Međutim, postoji stiropor sa dodatkom materijala koji poboljšavaju njegovu vatrootpornost. Ovi materijali se dodaju tokom proizvodnje stiropora kako bi se povećala otpornost na vatru i smanjio rizik od širenja vatre.

  5. Minimalna pritisna čvrstoća ekspandiranog polistirena (EPS) zavisi od gustine materijala. Uopšteno, za EPS gustine od 15 kg/m³, minimalna pritisna čvrstoća može biti oko 70 kPa (7 t/m²) . Za EPS gustine od 35 kg/m³, minimalna pritisna čvrstoća može biti oko 150 kPa (15 t/m²).

Stiropor je termoizolacioni materijal sa izuzetnim termoizolacionim svojstvima, niskom zapreminskom masom, niskom termalnom provodljivošću i širokim spektrom dimenzija gotovih proizvoda. Međutim, važno je imati na umu da stiropor nije vatrootporan materijal i da se moraju preduzeti odgovarajuće mere kako bi se osigurala bezbednost u slučaju požara.

 

Prednosti i mane

U poređenju sa drugim materijalima, stiropor se svakako ističe odličnom termikom i malom težinom. S druge strane, stiropor spada u slabo paropropusne materijale, što donekle isključuje njegovu upotrebu na pojedinim pozicijama i nameće dodatne intervencije prilikom ugradnje. Najveća dilema i ograničenje je otpornost na vatru, što ograničava upotrebu na većim objektima odnosno, nameće strogo sprovođenje propisa koji regulišu ovu oblast. Ipak, ukoliko se pridržavamo preporuka struke i proizvođača, možemo biti spokojni u smislu kvaliteta ovog proizvoda kao odličnog termoizolacionog materijala. 

 

Primena

Primena stiropora u građevinarstvu obuhvata različite pozicije na objektu, a njegova upotreba doprinosi poboljšanju energetske efikasnosti i udobnosti života u zgradama.

Jedna od osnovnih primena stiropora je u izolaciji spoljnih zidova zgrada. Postavljanjem stiropora na spoljnu fasadu, značajno se smanjuju gubici toplote kroz zidove, što dovodi do smanjenja troškova grejanja i hlađenja objekta. Stiropor se takođe koristi i u izolaciji podova i krovova, gde pomaže u očuvanju toplote u zgradi.

Pored toga, stiropor se često koristi za izradu termoizolacionih panela koji se mogu koristiti za brzu i efikasnu izgradnju zidova. Ovi paneli se lako postavljaju i imaju visoku termoizolacionu sposobnost, što ih čini popularnim izborom u savremenim građevinskim projektima.

Stiropor se takođe može koristiti za izradu unutrašnjih pregrada, plafona i drugih građevinskih elemenata. Njegova lakoća, fleksibilnost i dobra termoizolaciona svojstva čine ga pogodnim materijalom za različite primene u unutrašnjem uređenju objekata.

Uz to, stiropor se može koristiti i kao izolacija protiv buke, smanjujući prenos zvuka kroz zidove i podove. Ova svojstva čine ga idealnim materijalom za izolaciju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

Ugradnja stiropora

Ugradnja stiropora kao termoizolacionog materijala u građevinarstvu zahteva određene korake i korišćenje određenih dodatnih materijala kako bi se osigurala pravilna instalacija i maksimalna efikasnost izolacije. Evo opšteg postupka ugradnje stiropora:

 

 
Stiropor - postavljanje

Priprema površine: Pre ugradnje stiropora, površina na koju će se stiropor postaviti treba da bude čista, suva i ravna. Uklonite sve nečistoće, prašinu i masnoće sa površine.

Izbor stiropora: Odaberite odgovarajuću vrstu stiropora za vašu primenu. Različite gustine i debljine stiropora se koriste u zavisnosti od potreba projekta

Postavljanje stiropora: Stiropor se postavlja na površinu uz pomoć lepka za stiropor. Lepak se nanosi na površinu i zatim se stiropor pritisne na mesto. Pazite da se stiropor postavi ravno i bez praznina.

Tiplovanje: Stiropor je neophodno dodatno mehanički učvrstiti, pomoću posebnih tipli za tu namenu, kako bi se izbeglo odlepljivanje elemenata sa fasade usled usisne sile vetra i gravitacije.

Fugovanje: Nakon postavljanja stiropora, fuge između panela ili delova stiropora treba da se popune specijalnim fug masa ili lepkom za stiropor kako bi se sprečilo prodor vode i vazduha.

Armiranje i završna obrada: U nekim slučajevima, posebno kod većih površina ili kada je potrebno dodatno ojačanje, može se koristiti armaturna mreža koja se postavlja preko stiropora i fiksira za osnovnu površinu.

Ključni dodatni materijali prilikom ugradnje stiropora uključuju:

  • Lepak za stiropor: Koristi se za pričvršćivanje stiropora na površinu.
  • Fug masa ili lepak za stiropor: Koristi se za zaptivanje fuga između panela stiropora.
  • Armaturna mreža: Koristi se za ojačanje stiropora i sprečavanje pucanja.

Ovi materijali su važni za pravilnu i efikasnu ugradnju stiropora kao termoizolacionog materijala u građevinarstvu. Prilikom izbora materijala, važno je obratiti pažnju na specifične zahteve projekta i preporuke proizvođača kako bi se postigla optimalna izolacija.

Izbor debljine stiropora

Proizvodi od stiropora su dostpni u velikom rasponu, od 1cm do čak 50cm ( u koracima od 1cm), tako da možete izabrati bukvalno bilo koju dimenziju. 

Za spoljne zidove, obično se koriste debljine od 8cm – 12 cm u zavisnosti od potrebne termike u kombinaciji sa materijalom i debljinom zida. Na zid od Giter bloka d=25cm, obično se postavlja stiropor d=10-12cm kako bi se obezbedio keoficijent prolaza toplote od U=0,3 (W/m²K).

Dostupnost materijala

Stiropor (EPS) je široko dostupan na našem tržištu, s obzirom na nekoliko velikih proizvođača u Srbiji. Stovarišta su dobro snabdevena svim dimenzijama ali se pojedini specifični proizvodi moraju prethodno i unapred poručiti. Stiropor nije isplativ za duži transport jer je veoma lagan ali volumenski, zauzima veliki prostor, što poskupljuje cenu proizvoda po jedinici mere. S toga, najbolje je nabaviti ga kod lokalnog trgovca. Cene su obično izražene u m2 ili po tabli. Zato, pripazite prilikom poređenja cena koje ste dobili i da poredite iste jedinice mere. Takođe, postoji veća varijacija u tipovima stiropora (po zapreminskoj masi) i naravno debljini, kao i male varijacije sa ravnom i falcovanom ivicom.

 

Da li je Stiropor vremenom gubi na zapremini (nestaje)?

Postoji fama o gubitku volumena stiropora tokom vremena. Stiropor može vremenom gubiti na volumenu, ali uobičajeno je da se ovaj proces dešava veoma sporo i da nije značajan u normalnim uslovima korišćenja. Faktori poput sunčeve svetlosti, vlage i mehaničkog opterećenja mogu uticati na brzinu ovog procesa. Međutim, uobičajeno je da se stiropor koristi u kombinaciji sa drugim materijalima, kao što su malter ili lepak, kako bi se osigurala njegova stabilnost i trajnost u zidu. Ovo sprečava da stiropor “nestane” ili se smanji u zidu tokom vremena.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

podeli
Scroll to Top