Postavljanje Crepa

Vodič za postavljanje crepa

Postavljanje crepa na krov zahteva pažnju, preciznost i odgovarajuće alate. Ovaj vodič će vas provesti kroz svaki korak procesa, od pripreme krova do završnih radova. Pratite ove korake da biste osigurali da vaš krov bude funkcionalan i estetski privlačan.

Proračun potrebne količine crepa

Vodič započinjemo od trenutka kada je završena osnovna noseća konstrukcija krova. (Ako Vas zanima tekst o izradi krovne konstrukcije, tekst pogledajte ovde).

Prvi korak je proračun stvarne površine kose krovne ravni. Na osnovu izračunate površine, može se izračunati potrebna količina krovne folije, crepa i pratećih elemenata.

 

Za proračun površine kose krovne ravni, potrebno nam je nekoliko elemenata i osnovne geometrijske formule. Ovde ćemo prikazati način proračuna nagiba krova i površine krova a kako bi olakšali proračun, omogućili smo jedinstveni kalkulator za jednostavan proračun.

Proračun nagiba krova

Nagib krova se obično izražava kao odnos visine krova (vertikalna visina) i dužine krova (horizontalna dužina). Nagib se može izražavati u stepenima ili procentima. Običaj je da se nagib izražava u stepenima (ᵒ) a predstavlja bitnu informaciju prilikom izbora crepa, s obzirom na ograničenja u konstrukciji crepa – proizvođači deklarišu minimalni nagib za svaki model crepa. 

Evo kako se računa nagib krova u oba slučaja:

Da bismo izračunali nagib krova na osnovu visine i horizontalne projekcije, možemo koristiti trigonometrijske funkcije. Nagib krova može se izraziti u stepenima i procentima.

Podaci:

 • Visina krova (ℎ): 1,5 m
 • Horizontalna projekcija (b): 4,5 m

Koraci:

 1. Izračunavanje tangensa ugla (𝜃):

  Tangens ugla (𝜃) je definisan kao odnos visine krova (ℎ) i horizontalne projekcije (b):

  tan⁡(𝜃)=ℎ/b

  U našem slučaju:

  tan⁡(𝜃)=1,5/4,5≈0,333
 2. Izračunavanje ugla (𝜃) u stepenima:

  Da bismo dobili ugao (𝜃) u stepenima, koristimo inverznu tangens funkciju (arctan⁡):

  𝜃=arctan⁡0,333

  Koristeći kalkulator ili trigonometrijske tabele, nalazimo:

  𝜃≈arctan⁡(0.3333) ≈ 18.43°
 3. Proračun nagiba u procentima:

  Nagib krova u procentima može se izračunati direktno iz tangensa:

  Nagib (u procentima)=tan⁡(𝜃)×100
  Nagib (u procentima)=0.3333×100=33.33%

Rezultati:

 • Nagib krova u stepenima: 18,43° (zaokružiti na 18°)
 • Nagib krova u procentima: 33,33% (zaoukružiti na 33%)

Da bi dobili nagib krova, potrebno je visinu (h) od ploče do slemena, podeliti sa 1/2 širine objekta (b=B/2) a zatim izračunati inverznu vrednost tan ugla (tan¯1)

Nagib krova predstavlja bitan podatak prilikom izbora crepa, a obično je min. 10-15

Ukoliko znamo željeni nagib (npr 20ᵒ), možemo izračunati potrebnu visinu slemena: 

tan(20)0,364

h = 4,5m*0,364= 1,45m

gde je 4,5 polovina širine objekta

Proračun površine krova

Površinu krovne površine, možemo izračunati pomoću površine osnove krova i visine slemena, koristeći Pitagorinu teoremu:

 

Za izračunavanje površine kosog krova na osnovu širine, dužine i visine, koristimo osnovne geometrijske principe. Krov se može smatrati kao dva pravougla trougla na svakoj strani krova.

Podaci:

 • Širina krova (b): 8 m
 • Dužina krova (a): 12 m
 • Visina krova (): 1,5 m

Izračunavanje dužine rogova (𝑐): Da bismo izračunali dužinu rogova (𝑐), koristimo Pitagorinu teoremu za trougao formiran visinom krova, polovinom širine i dužinom rogova.

𝑐 = √((b/2)²+ℎ²)

c= √(16+2,25) = 4,27 m

 

Izračunavanje površine krova: Površina krova (𝐴) se može izračunati kao proizvod dužine rogova i dužine krova, pomnoženo sa dva jer imamo dva takva pravouga:

𝐴=2×(c×a)

U našem slučaju:

𝐴=2×(4.27×12)= 2×51.24 = 102.48 m²
 
Takođe, prema dimenzijama krova, izračunali smo da je nagib krova 20,55

 

Površinu krova, možemo izračunati i ako imamo osnovu krova (a*b) i nagib (npr 20ᵒ)

 1. Dužina rogova (𝑐):

  C=8/cos⁡(20∘) = 8/0,9397 ≈ 8.51 m
 2. Površina krova ():

  𝐴 = 8/cos⁡(20∘)×12 = 8.51×12 ≈ 102.12 m

Napomena: prilikom proračuna, u obzir treba uzeti dimenzije sa strehom, koja obično iznosi 0,5m. Tako je širina osnove od 8m uvećana za 2*0,5m strehe što je 9m

Potrebna količina crepa

Na osnovu dobijene površine krova, lako je izračunati potreban broj crepa u komadima, na osnovu specifikacije proizvođača. Potrošnja crepa/m² (9,10,12 kom u zavisnosti od dimenzija crepa) trebala bi da se uveća za procenat rastura (oko 10%). Rastur se proračunava zbog potencijalnog loma ili ukrajanja crepa.

 

Količina posebnih elemenata (početni levi, desni i  žljebnjak) računaju se po dužnom metru (takođe po specifikaciji proizvođača) a na osnovu dužine slemena ili rogova.

Kalkulator potrebne količine crepa


Postavljanje crepa

Posle završetka krovne konstrukcije i podaščavanja površine (vrši se daskama d=24mm ili OSB tablama d=15mm), pristupa se ugradnji paropropusne-vodonepropusne krovne folije.

Postavljanje Hidroizolacije: Hidroizolaciona folija se postavlja preko krovne oplate, pričvršćuje se letvama ili specijalnim trakama.

 

Postavljanje Letvi i Kontra-letvi
 1. Postavljanje Kontra-letvi: Prvo se postavljaju kontra-letve vertikalno preko hidroizolacije, pričvršćujući ih za rogove. Letve su dimenzija 5/3 cm
 2. Postavljanje Letvi: Horizontalne letve se postavljaju na kontra-letve, s razmakom koji odgovara dimenzijama crepa. Letve se pričvršćuju vijcima ili ekserima. Potrebno je striktno držanje linije i razmaka između letvi, pri čemu je dobro koristiti šablon ili “ČAP” koji se može napraviti ili dobiti od proizvođača. Čap mora odgovarati tipu crepa koji se koristi.

Ugradnja Crepa

 1. Početak Postavljanja: Postavljanje crepa započinje od donjeg reda, obično sa desne strane krova.
 2. Redosled Postavljanja: Crepovi se postavljaju u redovima odozdo prema gore, pri čemu se svaki sledeći red postavlja sa preklapanjem preko prethodnog reda. U prvim redovima, postavljaju se snegobranski crepovi ili metalni snegobrani, prema uputstvu proizvođača. Isto važi i za ventilacione crepove.
 3. Poravnavanje: Svaki red crepa mora biti pažljivo poravnat kako bi se osigurala pravilna drenaža vode.
 4. Pričvršćivanje Crepa: Svaki crep se može dodatno pričvrstiti posebnim kopčama ili vijcima, naročito na mestima gde su izloženi jakim vetrovima.
Završni Radovi
 1. Postavljanje Grebena: Crepovi za greben ili žljebnjaci, postavljaju se na slemenu ili grebenu, odnosno na spojevima preloma krovnih ravni.  Pričvršćujući ih posebnim vijcima i pokrivajući spojeve sa odgovarajućim grebenim elementima. Prethodno je potrebno postaviti grebeno-slemenu traku (obično samolepljivu).
 2. Završni Detalji: Postavljaju se završni crepovi na ivice krova, kao i svi dodatni elementi opšivke.
Kontrola Kvaliteta

Nakon ugradnje crepa, potrebno je obaviti temeljnu kontrolu kako bi se osigurala pravilna instalacija i funkcionalnost krova. Ovo uključuje proveru svih spojeva, poravnanja crepa i pričvršćivanja.

letvisanje
postavljanje crepa

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

newsletter

Mesečni pregled novih vesti i tekstova, u Vašem sandučetu - Besplatno.

podeli
Scroll to Top