cementna hidroizolacija

Cementna hidroizolacija je široko prihvaćena i primenjena metoda u građevinskoj industriji za zaštitu objekata od vlage i vode. Ona pruža efikasnu izolaciju za različite građevinske strukture koje su izložene vlažnosti, kako povremeno, tako i stalno, te se koristi i za sprečavanje prodora visokog hidrostatičkog pritiska. Ova vrsta hidroizolacije je posebno poznata po svojoj izdržljivosti na različite vremenske uslove, što je čini pogodnom i za spoljne strukture.

Cementni hidroizolacioni premazi široko se primenjuju za zaštitu podruma, temelja, unutrašnjih i spoljnih zidova zgrada i kuća, krovova, kupatila, bazena, mostova i tunela, pokazujući svoju efikasnost u različitim građevinskim projektima.

Vrste cementnih hidroizolacija

Vrste cementnih hidroizolacija mogu se razlikovati prema sastavu i načinu primene. Prema sastavu, najčešće se koriste čiste cementne hidroizolacije, cementno-polimerni premazi i modifikovane cementne hidroizolacije.

 

Čiste cementne hidroizolacije : se sastoje uglavnom od cementa, peska i aditiva koji povećavaju elastičnost i otpornost na vodu. One su čvrste i pouzdane zaštite od vlage, ali se nazivaju i “tvrde” s obzirom na ograničenu elastičnost.

 

Cementno-polimerni premazi: sadrže polimere koji poboljšavaju elastičnost i otpornost na habanje. Dodavanjem polimera, cementna hidroizolacija postaje fleksibilnija i otpornija na razne uticaje. Proizvode se jedno-komponentne i dvokomponentne hidroizolacije, gde je jedna komponenta (A) cementni prah, a druga komponenta (B) je polimerna emulzija. Koriste se za površine koje imaju paučaste ili manje prsline, ili se očekuje njihova pojava, kao i kod površina izloženih vibracijama.

 

Modifikovane cementne hidroizolacije:  uključuju dodatke kao što su polimeri, vlakna ili dodatne smeše koje poboljšavaju performanse materijala. One su posebno efikasne u ekstremnim uslovima ili kada je potrebna veća otpornost na vlagu i hemikalije.

 

Posebne cementne hidroizolacije

obuhvataju nekoliko proizvoda na cementnoj bazi sa posebnim karakteristikama:

 • Penetrat: Cementna hidroizolacija sa dodatkom aktivnih hemikalija koje, u dodiru sa hidroksidima iz cementa i vlagom, formiraju kristale koji efikasno popunjavaju prsline u betonu i sprečavaju širenje ili prodor vode. Hemikalije su trajno aktivne, a reakcija se pokreće kada voda prodre u unutrašnjost betona. Ovo je efikasno rešenje za sanaciju objekata.

 • Hidroizolacioni aditivi za beton: Praškasti dodatak (cementa i aktivnih hemikalija) koji deluje slično penetratima, ali se dodaje u procesu spravljanja betona. Dodaje se u mešalicu (ili mikser) zajedno sa agregatom i meša sa propisanom količinom vode, pre dodavanja cementa.

 • Brzovezujuća cementna hidroizolacija: Reparaturni cementni premaz za brzu sanaciju prodora vode. Treba imati na umu da je ovo privremeno rešenje i da naknadno treba preduzeti mere za trajno rešenje uzroka prodora vode.

 
 • Izbor pravilne vrste hidroizolacije: Prema potrebama projekta, odaberite odgovarajuću vrstu cementne hidroizolacije (čista cementna, cementno-polimerni premazi ili modifikovane cementne hidroizolacije) i pravilnu metodu primene (tečna ili membranska).

 • Priprema površine: Površina na koju se nanosi hidroizolacija treba da bude čista, suva i glatka. Prethodno uklonite sve nečistoće i oštećenja kako bi se osiguralo adekvatno prianjanje premaza.

 • Pravilna aplikacija: Prilikom nanošenja hidroizolacije, poštujte uputstva proizvođača. Pazite da premaz bude ravnomerno nanesen i da se pravilno zapeče ili osuši pre sledećeg koraka u građevinskom procesu.

 • Kombinacija sa drugim materijalima: U nekim slučajevima, kombinacija cementne hidroizolacije sa drugim materijalima kao što su membranske folije ili dodatne hidroizolacione trake može povećati efikasnost zaštite od vlage i vode.

Primena:

Cementna hidroizolacija se može koristiti na različitim pozicijama građevinskih radova kako bi se obezbedila zaštita od vlage i vode. Evo nekoliko ključnih pozicija gde se često koristi:

 • Podrumi i temelji: Cementna hidroizolacija se često koristi za zaštitu podruma i temelja od prodora vlage i vode. Ovo je posebno važno kod podzemnih konstrukcija gde je prisustvo vlage često problematično.

 • Unutrašnji zidovi: Zaštita unutrašnjih zidova od vlage je takođe važna, posebno u prostorijama kao što su kupatila, kuhinje i ostale prostorije izložene vlagi.

 • Spoljni zidovi: Spoljni zidovi su izloženi spoljnim uticajima, uključujući vlagu, kišu i sneg. Cementna hidroizolacija može biti deo sistema koji štiti spoljne zidove od prodora vlage.

 • Krovovi: Cementna hidroizolacija se koristi i na krovovima kako bi se obezbedila zaštita od kiše i vlage. Može se koristiti kao završni sloj ili kao deo složenijeg sistema hidroizolacije.

 • Kupatila i bazeni: Kupatila i bazeni su prostorije koje su stalno izložene vodi, pa je hidroizolacija ovih prostorija posebno važna. Cementna hidroizolacija se često koristi za ove namene.

 • Mostovi i tuneli: Građevine kao što su mostovi i tuneli su izložene intenzivnim vremenskim uslovima i vodi, pa je hidroizolacija ovih konstrukcija ključna za očuvanje njihove strukturne integriteta.

Ove su samo neke od pozicija radova gde se često koristi cementna hidroizolacija, ali je moguće da se primenjuje i na drugim mestima u zavisnosti od specifičnih zahteva projekta.

Nanošenje cementne hidroizolacije može biti relativno jednostavno ukoliko se prate određeni koraci i koriste odgovarajući alati. Evo nekoliko napomena o tome kako se obavlja nanošenje, koji se alati koriste i na šta treba obratiti pažnju:

 1. Priprema površine: Pre nanošenja hidroizolacije, površina na koju se nanosi treba da bude čista, suva i bez nečistoća. Uklonite sve ostatke stare hidroizolacije, masti, prašine i ostale nečistoće.

 2. Izbor alata: Za nanošenje cementne hidroizolacije možete koristiti četku, valjak ili spric-pištolj, u zavisnosti od površine na koju nanosite. Takođe, korisno je imati lopaticu za ravnomerno nanošenje.

 
 
 
hidroizolacija podruma

3. Priprema hidroizolacione smese: Pripremite hidroizolacionu smesu prema uputstvu proizvođača. Smesu mešajte dok ne postane glatka i homogena.

4. Nanošenje: Nanošenje hidroizolacije može se obaviti u jednom ili više slojeva, u zavisnosti od potrebne debljine i specifičnosti površine. Prvi sloj nanosite ravnomerno i ostavite da se osuši pre nanošenja sledećeg sloja.

5. Obratite pažnju na uglove i spojeve: Posebnu pažnju obratite na uglove i spojeve, gde se voda često zadržava. Pravilno zaptivanje ovih delova je ključno za efikasnu hidroizolaciju.

6. Sušenje: Nakon nanošenja svih slojeva, ostavite hidroizolaciju da se potpuno osuši pre nego što nastavite sa sledećim građevinskim radovima.

Važno je napomenuti da se pridržavate uputstava proizvođača kako biste postigli najbolje rezultate. Takođe, pazite da ne nanosite hidroizolaciju na prevelikim temperaturama ili prevelikoj vlažnosti, jer to može uticati na kvalitet nanošenja i efikasnost hidroizolacije.

 

Dostupnost materijala

Cementna hidroizolacija je široko dostupan materijal a u Srbiji radi nekoliko proizvođača sa dugogodišnjom tradicijom. Izbor materijala je veliki i možete pronaći adekvatno rešenje za svaki zahtev vezan za hidroizolaciju objekta.

Proizvodi se prodaju u farbarama i stovarištima građevinskog materijala, kao i preko specijalizovanih izvođačkih firmi.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

podeli
Scroll to Top