proračun termike zida

Vodič za termički proračun zida

Proračun termike zida ili objekta, predstavlja osnov za procenu energetske efikasnosti objekta. Toplotni prenos (U-vrednost) je ključna za procenu energetske efikasnosti građevine. Ona pomaže u određivanju koliko će toplote zgrada izgubiti ili dobiti kroz zidove, prozore, krovove i druge građevinske elemente. Manje U-vrednosti su poželjne za bolju termoizolaciju i energetsku efikasnost.

Propisi u Srbiji

U Srbiji, propisi vezani za termoizolaciju objekata, određeni su Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada. Ovi propisi postavljaju maksimalne dozvoljene U-vrednosti za različite delove zgrade, uključujući zidove, krovove, podove i prozore, kako bi se osigurala energetska efikasnost i smanjili troškovi grejanja i hlađenja.

 

Prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2011), neke od maksimalnih dozvoljenih U-vrednosti za nove zgrade su:

 • Spoljni zidovi: maksimalna U-vrednost je 0.3 W/m²K
 • Krovovi i tavani: maksimalna U-vrednost je 0.2 W/m²K
 • Podovi: maksimalna U-vrednost je 0.3 W/m²K
 • Prozori: maksimalna U-vrednost je 1.5 W/m²K za obične prozore i 1.0 W/m²K za prozore sa poboljšanom termoizolacijom

Termalni gubici

Teralni gubici predstavljaju ukupan procenat gubitka toplote objekta na klučnim elementima konstrukcije. Na donjoj slici, predstavljeni su prosečni gubici na krovu, zidovima, podu i otvorima. Kako bi se sprečio gubitak toplote zimi ili prodor toplote leti, neophodno je dobro izolovati sve elemente, do nivoa gore navedenih vrednosti. Na taj način, težimo efikasnijoj upotrebi energije, prijatnijoj mikro-klimi objekta i snižavanju troškova grejanja i hlađenja.

Glavni Izvori Termalnih Gubitaka:
 1. Toplotna Provodljivost (Kondukcija):

  Gubitak toplote kroz materijale zidova, krovova, podova, prozora i vrata. Ovi materijali provode toplotu iz toplijeg unutrašnjeg prostora ka hladnijem spoljašnjem.
 2. Toplotna Konvekcija:

  Gubitak toplote usled kretanja vazduha kroz procese ventilacije, pukotine i zaptivke u objektu.
 3. Toplotno Zračenje (Radijacija):

  Gubitak toplote putem infracrvenog zračenja kroz prozore i druge providne površine.

Mere za Smanjenje Termalnih Gubitaka:

 • Izolacija: Postavljanje kvalitetne izolacije u zidovima, krovu i podovima značajno smanjuje termalne gubitke.
 • Energetski Efikasni Prozori: Upotreba dvostrukih ili trostrukih stakala sa niskoemisionim premazima.
 • Zaptivanje i Brtvljenje: Eliminisanje pukotina i praznina kroz koje ulazi hladan vazduh i izlazi topao vazduh.
 • Kontrolisana Ventilacija: Sistem rekuperacije toplote koji zadržava unutrašnju toplotu dok provetrava objekat.

Prvi korak je egzaktna procena stepena potrebne izolacije, odnosno, proračun U vrednosti . U ovom tekstu, koristićemo proračun termike zida a počećemo sa primerom najčešće korišćene konstrukcije – Giter blok sa termoizolacijom od EPS-a

Proračun termike zida

Da bismo izračunali U vrednost zida koji se sastoji od sloja giter blokova i dodatne izolacije od stiropora, prvo moramo uzeti u obzir termičke karakteristike svakog sloja materijala i debljinu tih slojeva. Prema tome, možemo koristiti sledeću formulu za izračunavanje ukupne U vrednosti zida:

 

U=1/Rukupno

Gde je Rukupno, ukupan termički otpor zida.

 

Šta je R-vrednost?

R-vrednost (otpor toplote) predstavlja meru otpornosti materijala na prolaz toplote. Što je veća R-vrednost, to materijal bolje izoluje i smanjuje gubitak toplote. Ova vrednost je ključna za procenu termoizolacionih svojstava zidova, podova, krovova i drugih građevinskih elemenata.

 

Formula za izračunavanje R-vrednosti

R-vrednost se izračunava koristeći debljinu materijala (d) i njegovu termalnu provodljivost (λ). Formula je:

𝑅=𝑑/𝜆 (m²K/W)

Gde je:

 • R: Toplotna otpornost (m²K/W)
 • d: Debljina materijala (m)
 • λ: Koeficijent termalne provodljivosti materijala (W/mK)

 

Korišćenje R-vrednosti za zidove

 

Zidovi često sadrže više slojeva različitih materijala (npr. cigle, malter, izolacija). Da biste izračunali ukupnu R-vrednost zida, potrebno je izračunati R-vrednost za svaki sloj i zatim sabrati ove vrednosti:

𝑅𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜=𝑅1+𝑅2+𝑅3+…+𝑅𝑛

Gde su:

 • R1, R2, R3, … Rn: R-vrednosti pojedinačnih slojeva zida

 

Primer proračuna

Pretpostavimo da zid sadrži tri sloja:

 1. Blokovi (debljina 0.2 m, λ = 0.72 W/mK)
 2. Termoizolacija (debljina 0.1 m, λ = 0.04 W/mK)
 3. Malter (debljina 0.015 m, λ = 0.87 W/mK)

R-vrednost za svaki sloj je:

 • Blok: 𝑅=0,20/0,72 = 0,278  𝑚²𝐾/𝑊
 • Termoizolacija: 𝑅 = 0,10/0,04 = 2,5 𝑚²𝐾/𝑊
 • Malter: 𝑅=0,015/0,87 = 0,017 𝑚²𝐾/W

Ukupna R-vrednost zida je:

𝑅𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 = 0,278+2,5+0,017 = 2,795 𝑚2𝐾/𝑊

 

Konačno, U vrednost zida bi bila: U=1/Rt

U= 1/2,795 𝑚2𝐾/𝑊 = 0,358 W/m2K

Ovo je samo primer izračunavanja U vrednosti zida i treba uzeti u obzir da mogu postojati dodatni faktori ili specifičnosti koje se moraju uzeti u obzir u proračunu za stvarne projekte.

 

 

 

U proračunu termike zida, dve važne vrednosti koje se koriste za određivanje toplotne provodljivosti materijala su izmerena vrednost lambda dry (λdry) i računska vrednost lambda (λ). Ove vrednosti su ključne za tačno određivanje toplotne izolacije građevinskih materijala. Evo razlike između njih:

Izmerena vrednost lambda dry (λdry)

λdry predstavlja izmerenu toplotnu provodljivost materijala u suvom stanju. Ovo je laboratorijska vrednost koja se dobija pod kontrolisanim uslovima, pri tačno definisanoj temperaturi i bez prisustva vlage.

 • Meri se u suvom stanju: Materijal je potpuno suv, što znači da nema vlage koja može uticati na merenje.
 • Standardizovani uslovi: Izmerena u kontrolisanim laboratorijskim uslovima.
 • Referentna vrednost: Koristi se kao osnovna vrednost za materijale u optimalnim uslovima.

 

Računska vrednost lambda (λr)

 

Računska vrednost lambda (λr) uzima u obzir stvarne uslove korišćenja materijala, uključujući prisustvo vlage, temperature, starost materijala i druge faktore koji mogu uticati na toplotnu provodljivost.

 • Uzimanje u obzir realnih uslova: Ova vrednost koriguje izmerenu vrednost (λdry) kako bi se odrazili stvarni uslovi u kojima će materijal biti korišćen.
 • Primena korekcijskih faktora: Prilagođava se faktorima kao što su vlažnost, temperatura, degradacija materijala tokom vremena i drugi uticaji iz okoline.
 • Praktična upotreba: Koristi se za proračun stvarne toplotne provodljivosti u građevinskim konstrukcijama.

Korišćenje u proračunu

 

U proračunu termike zida koristi se računska vrednost lambda (λr), jer ona pruža realniju procenu toplotne provodljivosti materijala u stvarnim uslovima. Izmerena vrednost lambda dry (λdry) služi kao početna referentna tačka, ali se mora korigovati kako bi se dobila tačnija i praktičnija vrednost za projektovanje i analizu energetske efikasnosti zida.

Prema gornjem proračunu, za odabranu konstrukciju zida, nismo zadovoljili propisane standard, tako da bi bili prinuđeni da primenimo druge materijale ili debljine slojeva:

 

Blok d=25 cm

Izolacija EPS d= 10 cm

 

U tom slučaju, proračun bi dao sledeće rezultate:

 

R zida = 0,25/0,72 = 0,3472 𝑚2𝐾/𝑊

R izol  = 0,12/ 0,035 = 3,4285 𝑚2𝐾/𝑊

R ukupno = 3,7757 𝑚2𝐾/𝑊

 

U = 1/R ukupno = 1/3,7757 = 0,265 W/m²K

 

“U” vrednost, sada zadovoljava standard koji je postavljen.

Koristite donji kalkulator za lakši proračun

 

Kalkulator U vrednosti zida


 

 

Primena propisa

 

Da bi se ispunili ovi propisi, projektanti i izvođači radova moraju pažljivo odabrati materijale za izgradnju i izolaciju, kao i pravilno izračunati R i U-vrednosti svih građevinskih elemenata. Korišćenje materijala sa niskom termalnom provodljivošću i adekvatne debljine izolacije može pomoći u postizanju potrebnih standarda energetske efikasnosti.

 

Zaključak

Razumevanje U-vrednosti i pridržavanje propisa o energetskoj efikasnosti u Srbiji ključni su za izgradnju energetski efikasnih i udobnih zgrada. Korišćenje pravilno izolovanih materijala i precizno izračunavanje termoizolacionih svojstava pomaže u smanjenju energetskih troškova i zaštiti životne sredine.

 
 

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

newsletter

Mesečni pregled novih vesti i tekstova, u Vašem sandučetu - Besplatno.

podeli
Scroll to Top