m u l t i p o r

Multipor je naziv za lagani mineralni materijal koji se koristi kao termoizolacija u građevinarstvu. Proizvodi se,  od prirodnih sirovina i spada u ekološki prihvatljive proizvode. Multipor ploče imaju dobra termoizolaciona svojstva, čime doprinose smanjenju gubitaka toplote u objektima. Takođe, ovi materijali su negorivi i ne emituju štetne supstance u slučaju požara, što ih čini sigurnim za upotrebu u građevinarstvu.

Multipor - Inovacija u Termoizolaciji

Multipor je proizvod nemačke kompanije Xella, koja je specijalizovana za proizvodnju građevinskih materijala. Nastao je kao rezultat istraživanja i razvoja u oblasti termoizolacionih materijala. Spada u red inovativnih proizvoda i ima relativno kratku istoriju – svega 20-ak godina, što je u poređenju sa tradicionalnim termo izolacionim proizvodima, novitet. 

Međutim, može se reći da je Multipor mlađi brat poznatijeg predstavnika iste kompanije – Ytong bloka, koji je prvenac u oblasti gas betonskih proizvoda. Multipor deli isti sirovinski sastav sa Ytong blokom (kvarcni pesak, kreč, cement i aluminijumski prah za izazivanje reakcije) ali u drugačijim razmerama.

Rezultat je izuzetno lagan materijal, solidnih termičkih karakteristika, potpuno negoriv (A1) i izrazito paropropustan.

 

 

multipor

Multipor je jedinstven proizvod, originalnog sirovinskog sastava i karateristika.

Zbog dobrih termičkih performansi, dimenzione stabilnosti i odlične paropropusnosti, pogodan je za izolaciju spoljnih i unutrašnjih prostorija.

Primenjuje se na pozicijama gde je neophodna visoka otpornost na vatru, jer je nezapaljiv, a prilikom zagrevanja ne ispušta štetne gasove.

Primena:

 

Multipor je pogodan za sve pozicije, gde je potrebna dobra termička zaštita, vatrootpornost i solidna paropropusnost. 

 

Izolacija spoljnih zidova – primenjuje se na isti način kao i EPS ili kamena vuna – lepljenjem i dodatnim fiksiranjem tiplovima. Potrebna debljina Multipora je slična konkuretskim termoizolacionim materijalima i pored nešto višeg koeficijenta toplotne provodljivosti

 

Izolacija spoljnih zidova sa unutrašnje strane – ovde se Multipor izdvaja u odnosu na EPS (koji ima slabu paropropusnost) i Mineralnu vunu, koja zahteva kompleksniju završnu obradu. Multipor nakon postavljanja čini dosta homogenu i ravnu površinu koja se jednostavno obrađuje glet masom ili posebnim tankoslojnim malterima (isključivo na krečno-gipsanoj bazi)

 

Termoizolacija kosih krovova – gde se koristi slično kao mineralna vuna, uz pridržavanja svih pravila vezanih za hidroizolaciju.

 

Plafoni – naročito u garažnim prostorima, gde je potrebno ispoštovati i propise o vatrootpornost. Multipor ovde, takođe ima prednost zbog jednostavne završne obrade ali ieventualnu ugradnju lakih instalacija.

 

Mane i nedostaci

 

Multipor pored niza dobri , ima i nekoliko slabih tačaka.  Pre svega, veoma je porozan i krt, te stoga, ne trpi sile savijanja, udarce pri manipulaciji i ima relativno malu pritisnu čvrstoću.

Dalje, veoma je higroskopan što znači, da ne sme biti izložen direktnom uticaju visokog procenta vlage ili vode. 

Prilikom ugradnje, neophodno je koristiti poseban lepak koji ima malu zapreminsku masu i ne proizvodi visoke površinske sile zatezanja. U ptanju su dakle blagi lepkovi (malteri) i nije preporučljiva upotreba klasičnih građevinskih lepkova. 

Takođe, potrebno je koristiti posebne tiple (ankere) kao i tankoslojne završne maltere ili glet masu (obavezno sa mrežicom).

 

 

 

Ugradnja Multipora, zahteva ravnu površinu odnosno podlogu. Zbog krute ali krte strukture, ne trpi pritisak na savijanje i nije ga moguće saviti kako bi se uklopio u ravan podloge. To se donekle može kompenzovati količinom lepka ali neravnaili talasasta površina ne zadovoljava kao podloga za ovu vrstu termoizolacije. 

U kombinaciji sa Ytong blokom, dobija se idealan spoj i kompatibilnost materijala, ravne podloge i odlične termike.

 

 

 

 

multipor

Dostupnost materijala

Multipor je materijal koji se ne proizvodi u Srbiji i samim tim, njegova dostupnost može biti ograničena. Ipak, većina stovarišta može obezbediti nabavku ovog proizvoda.

Cena Miultipora je viša u odnosu na konkuretske materijale ali prilikom kalkulacije, u obzir treba uzeti sve benefite i uštede koje primena Multipora može da obezbedi.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

podeli
Scroll to Top