Zidanje Giter Blokovima

Vrste Giter bloka

Zidanje giter blokovima podrazumeva sva pravila koja važe i za zidanje ciglom (NF). Proizvođači primenjuju jedinstvenu  modularnu koordinaciju, gde je osnovni modul (M) 10cm što omogućava jednostavniju koordimaciju ili uklapanje elemenata. Po tom principu se vrši i projektovanje i izvođenje objekata.

Submodularna mera je manja od modula i iznosi 2,5 cm, 5cm, 7,5cm. 

Blokovi se proizvode po modularnoj koordinaciji, gde je na slici prikazan jedan primer. Modul (M) iznosi 10 cm, tako da je    3M = 30cm. Dimenzija bloka se umanjuje za 1/2 debljine spojnice sa obe strane, koja iznosi 1 cm. Na taj način se dobija dimenzija bloka za proizvodnju, koja je standardizovana mera. 

Slično tome, dobija se dimenzija visine bloka, gde se spratna visina određuje kao 27M (270cm), 28M (280 cm)…itd. 

 

modul za zidanje

Dostupni proizvodi

Najčešća dimenzija Giter bloka je 25/19/19 cm , gde je 25 cm širina bloka a 19 cm su visina i dužina bloka.

Blokovi su šuplji radi olakšavanja, dok je raspored šupljina ponekada različit u zavisnosti od proizvođača. Za razliku od Giter bloka, gde su šupljine geometrijski ravnomernije raspoređene i zauzimaju oko 60% zapremine bloka, kod tzv. energetskih blokova, one igraju ključnu ulogu u povećanju termičkih karakteristika i mogu biti predmet zaštite autorskih prava.

Karakteristike koje Giter blok treba da zadovolji su propisane standardima i definisane su sa više parametara, od kojih su najbitniji: dimenzije i pritisna čvrstoća. Radi proračuna Elaborata o Energetskoj Efikasnosti, bitan podatak je lambda (koeficijent toplotne provodljivosti.

 

 

 

Giter 25 - Nexe Bečej

Giter G1 - Mašinac

Giter 25 - Neimar Zrenjanin

Giter G5 - Mladost

Težine blokova i pored istih dimenzija, mogu varirati. To je pre svega uslovljeno debljinom zidova blokova, rasporedom i brojem šupljina ali i karakteristikama gline. Težine se kreču u rasponu od 6-7 kg/kom. Svi blokovi na našem tržištu zadovoljavaju minimalno propisanu pritisnu čvrstoću od 10 MPa.

 

Potrošnja prilikom zidanja, zavisi od debljine zida. Prilikom zidanja zida d=25 cm, potrošnja je 25 kom/m² do je prilikom zidanja zida d=19 cm, potrošnja 19,2 kom (20 kom/m²)

 

Malter za zidanje

 

Zidanje giter blokovima se vrši malterom za zidanje, koji se može spravljati na licu mesta ili nabaviti gotov mater za zidanje.

Malteri koji se koriste su uglavnom produžni i cementni a nešto ređe krečni. Marke maltera su propisane standardima i potrebno je propisati marku maltera u fazi projektovanja, prema zahtevanoj čvrstoći zida prema statičkom proračunu. 

Krečni malter je mešavina kreča (vezivo) i peska i nema visoku vezivnu sposobnost. Produžni malter je krečni sa dodatkom cementa. Ovakva mešavina ima veću vezivnu moć (cement) i elastičnost (kreč) i dobru brzinu vezivanja. Cementni malter je najbrži (cement i pesak) ali mu nedostaje elastičnosti.

 

Vrsta maltera sastav odnos
Krečni kreč : pesak 1 : 3
1 : 4
Cementni cement : pesak 1 : 3
1 : 4
Produžni kreč: cement : pesak 1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 6
1 : 2 : 5

 Gotovi malteri za zidanje se uglavnom proizvode u klasi M5 ili višoj. Spravljeni su u fabričkim uslovima i uglavnom sadrže veziva i određene aditive koji pospešuju karakteristike. Ovakve smese je potrebno pomešati sa peskom i vodom u mešalici na gradilištu, prema uputstvu proizvođača.

 

 

Gotovi malteri za zidanje pružaju veću sigurnost u konačni rezultat i određeni komfor prilikom radova. Izdašnost ovih maltera je oko 15L gotove smese maltera na 25kg sirovine.

 

Normativi za zidanje zidova

 

Za sve vrste radova, neophodno je prpračunati ukupnu cenu troškova. Radi olakšanog računanja, u građevinarstvu se barata građevinskim normama, koje su prilagođene realnim potrošnjama materijala, učinkom radne snage i vremenom potrebnim za određene operacije.

U praksi, teško je primeniti sve normative, jer se uslovi često razlikuju od slučaja do slučaja, tako da se pojedini proračuni vrše sa određenim uvećanjima. Ipak, radi procene troškova, koriste se standardizovane norme. Ovde se nećemo baviti detaljnom analizom cena ali pokazaćemo i objasniti osnovne principe.

 

Navodimo primer analize cene za Giter blok 29/19/19 cm. Prilikom analize ze zidarske radove, koriste se sledeći parametri, prema GN 301-206:1214XX:

 10.723,1

 

Ozn.norme Materijal jed.mere količina jedin.cena Iznos
301-206 Giter blok 29/19/19 kom 82 75 6.150,0
  Cement 0,10×146=14,6 kg 14,6 22 321,2
301-103 Kreč 0,10×0,31=0,031 0,031 25000 775,0
  pesak 0,10×0,93=0,093 0,093 2600 241,8
  Voda 0,10×0,023=0,002 0,002 50 0,1
    7.488,1
   
  Opis rada jed.mere radna grupa količina po času/RSD Iznos
301-206 Spravljanje maltera N.Č R-II 0,26 439,87 114,4
  Zidanje N.Č 3-IV 3,2 587,56 1.880,2
    N.Č R-II 0,9 439,87 395,9
  Prenos blokova N.Č R-II 0,96 439,87 422,3
  Prenos maltera N.Č R-II 0,96 439,87 422,3
      3.235,0
  UKUPNO 10.723,1

 

Drugi deo tabele, uglavnom koriste izvođači i građevinske firme radi proračuna troškova. Na dobijenu sumu, oni tada zaračunavaju faktor zarade firme koji treba da pokrije sve dodatne troškove i ukalkulisanu zaradu.

U praksi, prilikom dogovaranja posla sa izvođačem, investitor dobija cenu radova kroz ponudiu, tako da, ukoliko ste investitor, koristan Vam je gornji deo tabele.

Primetićete da je broj blokova u 1m3 u ovom slučaju 82 kom, iako bi matematički, za blok 29/19/19 taj brj trebalo da bude 95,5. Razlika se javlja zbog uračunatog prostora koji zauzima malter sa spojnicama (oko 1,1 cm).

Sa druge strane, prilikom nabavke materijala (stvarne količine), proračun norma časa zidanja ne treba uzimati kao relevantan jer se prilikom radova u obzir mora uzeti rastur materijala, gde spadaju polomljeni blokovi, sečeni blokovi i svakako, veći utrošak.

Stoga, istina je negde između deklarisanog broja komada od strane proizvođača i norme koja je propisana.

 

Postupak zidanja

 

Prilikom zidanja, mora se voditi računa o ravnosti zida u vertikalnom i horizontalnom pravcu. Naročito je bitno da se vertikala strogo drži u liniji zbog uticaja na stabilnost konstrukcije. 

Alat: Fangla, mistrija, gumeni čekić, lenjir, visak, građevinski konac, testera, rukavice, šlem

 

Prvi red, se postavlja na pripremljenu podlogu, prethodno obeleženu. Pripremljeni malter se nanosi izdašno, kako bi se prvi red doveo u potrebnu horizontalu. Voditi računa o ravnosti i horizontali prvog reda jer on određuje postavljanje sledećih redova.

Uvek započeti celim blokom u prvom redu i isto tako završiti red. Polutke postaviti unutar reda.

Drugi red započeti polutkom i dalje nastaviti celim blokom.

Spojnice (horizontalne i vertikalne) ne treba da prelaze 1-1,2 cm

 

 

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

podeli
Scroll to Top