Bitumenska Hidroizolacija

Efikasna hidroizolacija - kroz vekove do modernog doba

Bitumenska hidroizolacija ima dugu istoriju koja seže hiljadama godina unazad. Upotreba bitumena za hidroizolaciju datira još iz drevnih civilizacija. Stari Egipćani su koristili smolu, bitumen i vosak za hidroizolaciju svojih građevina, uključujući piramide i grobnice. Rimljani su takođe koristili bitumen za hidroizolaciju akvadukata, kupatila i drugih građevina.
U srednjem veku, bitumen se često koristio za hidroizolaciju krovova i brodova. Postao je popularan materijal za krovove crkava i zamkova širom Evrope.
Tokom industrijske revolucije, upotreba bitumena za hidroizolaciju se proširila. Počele su da se koriste različite vrste bitumena, uključujući modifikovane bitumenske materijale, za različite primene u građevinarstvu.
Danas, bitumenska hidroizolacija je postala standardna praksa u građevinskoj industriji širom sveta. Postoje različiti tipovi bitumenskih materijala, uključujući bitumenske trake, membrane i premaze, koji se koriste za različite vrste hidroizolacija, uključujući krovove, podove, temelje i podzemne strukture.
Bitumenska hidroizolacija je i dalje popularan izbor zbog svoje efikasnosti, trajnosti i pristupačnosti. Uprkos napretku u tehnologiji i razvoju novih materijala, bitumen ostaje ključni materijal za hidroizolaciju u građevinarstvu.

Šta je Bitumen

Bitumen je gusti, crn ili smeđi, viskozni materijal koji se prirodno javlja u obliku smole ili se dobija preradom nafte. On se koristi u različitim industrijskim i građevinskim aplikacijama, uključujući izradu puteva, hidroizolaciju, kao vezivo za asfaltiranje i druge primene.

Pronalazi se u prirodi u slojevima uljnog peska (bitumenski pesak) a često se i Katran ubraja u bitumen, iako je u pitajnu materija koja se dobija suvom destilacijom kamenog uglja.

 

Postupak proizvodnje bitumena, putem destilacije nafte, uključuje sledeće korake:

Destilacija: Sirova nafta se prvo destiluje u frakcije na različitim temperaturama. Bitumen se obično dobija kao teža frakcija, nakon što se odvoje lakši proizvodi kao što su benzin i dizel gorivo.

Konverzija: Nakon destilacije, neki tipovi bitumena mogu proći kroz proces konverzije kako bi se poboljšale određene karakteristike. Na primer, bitumen se može modifikovati dodavanjem polimera kako bi se poboljšala njegova elastičnost i otpornost na UV zračenje.

Emulgacija: Bitumen se može emulgovati sa vodom kako bi se napravile emulzije koje se koriste u nekim aplikacijama kao što je asfaltiranje.

Bitumen se često koristi u građevinarstvu zbog svojih odličnih hidroizolacionih svojstava, otpornosti na vodu, trajnosti i fleksibilnosti.

 

Pored primene u građevinarstvu, što i jeste naša tema, bitumenski proizvodi se koriste u širokom spektru industrije, za različite namene

bitumen

Asfalt je smeša bitumenskih materijala (najčešće bitumena) i agregata (kamenih čestica) koja se koristi za izgradnju puteva, trotoara, parkinga i drugih površina. Asfalt je popularan zbog svoje otpornosti na habanje i vremenske uslove, kao i zbog svoje sposobnosti da se brzo postavi i koristi.

 

Asfalt podrazumeva čitav niz receptura u zavisnosti odnamene, vrste opterećenja, uslova eksploatacije, temperaturni raspon u toku godine …itd.

Bitumenska Hidroizolacija - Vrste i primena

Bitumenske hidroizolacije su raznovrsne i koriste se u različitim aplikacijama u građevinarstvu. Evo nekih osnovnih vrsta bitumenskih hidroizolacija i njihovih primena:

 1. Bitumenske trake: Ove trake se obično koriste se za hidroizolaciju spojeva i dilatacija na krovovima, kao i za popravke i zaštite od vlage na različitim površinama.

 2. Bitumenske membrane: Ove membrane su fleksibilne i koriste se za hidroizolaciju krovova, temelja, podova i podzemnih struktura. Mogu biti samolepljive ili zahtevati dodatno lepljenje.

 3. Bitumenski premazi: Premazi se nanose na površine kako bi se stvorila hidroizolaciona barijera. Koriste se za zaštitu betonskih površina, kao što su temelji, podovi, podzemne konstrukcije, kao i za hidroizolaciju podova, terasa i krovova.

 4. Modifikovani bitumen: Ovo su bitumenski materijali koji su modifikovani dodatkom polimera ili drugih aditiva kako bi se poboljšale njihove karakteristike. Koriste se u različitim aplikacijama za hidroizolaciju, uključujući krovove, podove i temelje.

Primena bitumenskih hidroizolacija obuhvata zaštitu od vlage i vode u različitim građevinskim konstrukcijama, što doprinosi produženju njihovog veka trajanja i očuvanju njihovog strukturnog integriteta.

 

Bitumenske trake

 

Kao jedan od najčešće primenjivanih hidroizolacionih materijala, ove vrsta trake se proizvode u širokoj paleti, po nameni i konstrukciji. Uglavnom se sastoje od dva ili više slojeva. Imaju armirano ili aluminijumsko jezgro i omotač od bitumena sa raznim modifikacijama. Proizvode se kao samolepljive, ali se uglavnom nanose lepljenjem i varenjem (topljenjem bitumena iz omotača) sa preklopom. Po nameni, razlikujemo nekoliko tipova: 

 

Bitumenska traka za primarnu hidroizolaciju

Koristi se za zaštitu od vlage i vode iz zemljišta. Postavlja se na temelje, temeljne zidove i ostale delove konstrukcije objekta koji su ukopani u zemlju. Uglavnom se sastoje od jezgra (npr. stakleni voal ili vlakna) koji služi kao armirni sloj a oobostrano je obložen bitumenskim premazom. Bitumen je uglavnom modifikovan SBS-om (stiren-butadien-stiren polimer) koji obezbeđuje elastičnost, fleksibilnost i otpornost na niske temperature.

Trake se nanose na pripremljenu podlogu na koju je apliciran bitumenski premaz, kao prajmer ili podloga, nanošenje se vrši varenjem (zagrevanjem plamenom, pomoću brenera) sa obaveznim preklopom na spojevima. 

Napomena: Delove hidroizolacije pre nanošenja zemlje, neophodno je zaštiti od mehaničkog oštećenja. I najmanja tačka proboja, narušiće integritet izolacije i omogućiti proboj vode. Zaštita se vrši, uglavnom bobičastom folijom ili obziđivanjem.

Namenjena je za hidroizolaciju delova objekta od vode koja nije pod pritiskom. Može se koristiti i na ravnim krovovima kao međusloj.

Uglavnom dolazi u rolnama širine 1m i dužine 10m.

 

Završna hidroizolaciona traka

Koristi se kao završni sloj hidroizolacije u dvoslojnim sistemima ravnih krovova. Takođe se sastoji od jezgra kao armature i obloga od modifikovanog bitumena sa SBS-om s tim, da gornji sloj obično ima i dodatke za zaštitu od UV zračenja.

Takođe se nanosi varenjem sa obaveznim preklopima na spojevima.

 

Samolepljiva bitumenska traka

Po konstrukciji, slične kao prethodne, s tim da je su jednostrano samolepljive. Koriste se na više pozicija u dvoslojnim ili višeslojnim sistemima i to kao početni sloj. Nešto su tanje (oko 3mm) i mogu se dodatno učvrstiti varenjem. Preko njih se postavljaju završne hidroizolacione trake.

 

Parne brane

 

Koriste se, uglavnom za konstrukciju parnih brana na sistemima ravnih krovova. Sadrže aluminijumsko jezgro kao sloj za parnu branu (ujedno i zaštita protiv Radona).  

 

 

 

 

Prilikom postavljanja bitumenske trake kao hidroizolacije, važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora kako bi se osigurala efikasna i dugotrajna hidroizolacija. Evo nekih od tih faktora:

 1. Priprema površine: Površina na koju se postavlja traka treba da bude čista, suva i glatka. Uklonite sve nečistoće, prašinu, masnoće i druge materijale koji bi mogli ometati lepljenje trake.

 2. Pravilno postavljanje trake: Postavite traku pažljivo i ravnomerno, bez stvaranja nabora. Pritisnite traku čvrsto kako bi se osiguralo dobro prianjanje uz površinu.

 3. Preklapanje i spajanje traka: Trake treba preklapati prema specifikacijama proizvođača kako bi se osigurala potpuna hidroizolacija. Pravilno spojene trake treba dodatno zaptiviti toplotnim zaptivanjem ili dodatnim premazom bitumena.

 4. Zaštita od UV zračenja: Ako se traka postavlja na spoljnu površinu koja je izložena suncu, treba je zaštititi od UV zračenja dodatnim premazom ili slojem zaštite.

 5. Kontrola temperature: Trake se najbolje postavljaju na temperaturama koje preporučuje proizvođač. Visoke temperature mogu uzrokovati previše tečenja bitumena, dok niske temperature mogu otežati lepljenje trake.

 6. Testiranje i provera: Nakon postavljanja trake, preporučuje se testiranje hidroizolacije kako bi se osiguralo da nema propuštanja vode. Redovna provera i održavanje hidroizolacije mogu produžiti njen vek trajanja.

bitumenske rolne

Bitumenski premazi

U premaze od bitumena spadaju emulzije i paste. Koriste se uglavnom za osnovi premaz (podloga), zatim za rešavanje detalja prodora i spojeva ili kao dodatak bitumenskim trakama ili zaseban sloj hidroizolacije.

Radi lakšeg nanošenja uglavnom je u kombinaciji sa razređivačima koji nakon nanošenja sparavaju. Takvi premazi se ugrađuju suvim postupkom. Emulzije bez razređivača, neophodno je zagrevati pre ugradnje.

bitumen premaz

Prilikom postavljanja bitumenskog premaza kao hidroizolacije, važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora kako bi se osigurala efikasna i dugotrajna hidroizolacija. Evo nekoliko važnih stvari na koje treba obratiti pažnju:

 1. Priprema površine: Površina na koju se nanosi bitumenski premaz treba da bude čista, suva i bez nečistoća koje bi mogle ometati adheziju premaza. Preporučuje se temeljno čišćenje i uklanjanje svih ostataka pre postavljanja premaza.

 2. Pravilna temperatura: Bitumenski premaz se obično nanosi pri odgovarajućoj temperaturi kako bi se osigurala pravilna konzistencija i adhezija. Treba se pridržavati preporučenih temperatura za nanošenje premaza.

 3. Pravilna primena: Premaz treba nanositi ravnomerno i u skladu sa preporukama proizvođača. Treba voditi računa da se premaz ne nanosi previše tanko ili previše debelo kako bi se postigla adekvatna zaštita.

 4. Preklapanje traka: Ako se koriste trake bitumenskog premaza, važno je pravilno ih preklapati kako bi se osigurala nepropusnost. Preklapanje traka treba da bude minimalno, ali dovoljno da se osigura potpuna pokrivenost.

 5. Završna obrada: Nakon nanošenja premaza, treba obratiti pažnju na završnu obradu kako bi se osigurala potpuna hidroizolacija. Ovo može uključivati dodatno zapečaćivanje spojeva i ivica premaza.

 6. Vreme sušenja: Bitumenski premaz treba dovoljno vremena da se osuši pre nego što se izloži vodi ili drugim faktorima koji bi mogli oštetiti premaz. Treba se pridržavati preporuka proizvođača o vremenu sušenja.

Pravilna priprema površine, adekvatna primena premaza i pažljiva završna obrada ključni su faktori za postizanje efikasne hidroizolacije sa bitumenskim premazom.

Dostupnost materijala

Bitumenske hidroizolacije su široko dostupne na našem tržištu. S obzirom na popularnost materijala, povoljnu cenu kao i relativno jednostavan postupak ugradnje, bitumenske izolacije su zauzele vodeću poziciju po obimu korišćenja.

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

podeli
Scroll to Top